-

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

Гадовіст 1,0

(GADOVIST 1,0®)

 

Загальна характеристика:

міжнародна назва: гадобутрол;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин;

склад: 1 мл розчину для ін’єкцій містить 604,72 мг гадобутролу (що еквівалентно 1,0 ммолю) як активного інгредієнту;

допоміжні речовини: калкобутрол натрію, трометамол, кислота соляна1 N, вода для ін’єкцій.

 

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтична група. Контрастний засіб для магнітно-резонансної томографії. Код АТС: V08СА

 

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка.

Гадовіст є парамагнітною контрастною речовиною, що використовується під час виконання магнітно-резонансної томографії. Ефект підвищення контрастності досягається завдяки гадобутролу, нейтральному комплексу, що складається з гадолінію (ІІІ) та макроциклічного ліганду дигідрокси-гідроксиметилпропіл-тетраазациклододекан-триацетатної кислоти (бутрол).

У T2*-зважених послідовностях поява локальних флуктуацій магнітного поля, викликаних великим магнітним моментом гадолінію, призводить до зниження сигналу від тканин з такими послідовностями.

Гадобутрол призводить до чіткого скорочення часу релаксації навіть за малих концентрацій. При pH 7 та 40 °C релаксивність, яка визначається за впливом протонів плазми на час спін-решіткової релаксації, становить біля 5,6 л/ммоль/сек а час спін-спін релаксації - біля 6,5 л/ммоль/сек. Релаксивність виявляє дуже малу залежність від сили магнітного поля. Макроциклічний ліганд утворює стійкий комплекс з парамагнітним іоном гадолінію з високою стабільністю in vivo та in vitro. Гадобутрол є добре розчинною у воді, надзвичайно гідрофільною сполукою, що має коефіцієнт розподілення між n-бутанолом та буфером при pH 7,6 близько 0,006. Ця речовина не виявляє жодної протеін-зв’язуючої чи інгібуючої дії при взаємодії з ензимами. Гадовіст не активує компліментну систему, тому він, можливо, має дуже низьку здатність викликати псевдоанафалактичні реакції. Результати клінічних випробувань не дали свідчень погіршення загального стану або функціональної активності печінки, нирок чи серцево-судинної системи.

Гадобутрол діє на організм так само як і інші біологічно інертні речовини з високою гідрофільністю, що виводяться з організму через нирки (напр., манітол чи інулін).

Після внутрішньовенного введення гадобутрол швидко розподіляється у позаклітинному просторі та виводиться у незмінному вигляді через нирки шляхом клубочкової фільтрації. Позаниркове виведення є незначним.

Результати клінічних випробувань не виявили свідчень погіршення загального стану або функціональної активності печінки, нирок чи серцево-судинної системи.

На дослідах з пацюками було доведено, що гадобутрол не проходить через неушкоджений гемоенцефалічний бар’єр , а трансплацентарна передача була незначною - 0,01 % введеної дози було виявлено у плоді. У щурів спостерігалося вкрай мале виділення речовини в молоко (0,01 % дози). У печінці речовина не була виявлена.

Всмоктування після перорального прийому виявилося дуже малим.

Фізико-хімічні властивості 1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту подано нижче:

Осмолярність за 37 °C (мОсм/л розчину) .Осмолярність за 37 °C (мОсм/кг H2O). В’язкість за 37 °C (мПа·с) 4,96

 

Фармакокінетика.

Фармакокінетика гадобутолу в людському організмі залежить від дози. При введенні не більше 0,4 ммоля гадобутролу на кг ваги тіла, вміст у плазмі крові знижувався після проходження фази раннього розподілення при середньому кінцевому значенні періоду напіввиведення 1,81 годин (1,33 - 2,13 годин), що відповідає часу виведення через нирки. При дозі 0,1 ммоля гадобутролу на кг ваги тіла, середнє значення вмісту гадобутролу в плазмі, що дорівнювало 0,59 ммоля гадобутролу на літр, було зареєстроване через

2 хвилини після ін’єкції, а значення 0,3 ммоля гадобутролу на літр плазми – через 60 хвилин після ін’єкції.

Через дві години понад 50 %, а через 12 годин понад 90% введеної дози було виведено з сечею. При дозі 0,1 ммоля гадобутролу на кг ваги тіла в середньому 100,3+/- 2,6 % дози було виведено через 72 години після введення. У здорових людей кліренс гадобутролу становить від 1,1 до

1,7 мл/хв/кг і, отже, близький до ниркового кліренсу інсуліну, що свідчить про те, що гадобутрол виводиться перш за все шляхом клубочкової фільтрації. Менше 0,1 % було видалено з фекаліями. Жодних продуктів метаболізму не виявлено в плазмі чи сечі.

Дані спостережень за пацієнтами.

У пацієнтів із порушенням функції нирок час напіввиведення Гадовісту з плазми крові дещо більший у зв’язку зі зниженою клубочковою фільтрацією. Повне виведення з сечею спостерігалося у пацієнтів з невеликим чи помірним порушенням функціональної здатності нирок протягом 72 годин. У пацієнтів зі значним порушенням функціональної здатності нирок принаймні 80 % введеної дози виводилося з сечею протягом 120 годин. Якщо функціональна здатність нирок значно обмежена, може бути необхідним проведення гемодіалізу.

 

Показання для застосування.

Покращення контрастності зображення під час магнітно-резонансної томографії (МРТ) головного та спинного мозку:

Після ін’єкції Гадовісту можна отримати кращу діагностичну інформацію

 в порівнянні з тією, яку дає звичайне МРТ-сканування областей з проникним або відсутнім гемоенцефалічним бар’єром, що викликано зміною перфузії або збільшенням міжклітинного простору, наприклад у випадку первинної чи вторинної пухлини, запальних або демієлінізуючих захворювань.

Особливі показання щодо МРТ спинного мозку: диференційний діагноз з інтра- та екстрамедулярними пухлинами, демонстрація зон солідних пухлин у раніше діагностованих фістулах, визначення поширення інтрамедулярної пухлини.

1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту особливо підходить для введення у високих дозах, наприклад, у тих випадках, коли виключення або демонстрація додаткових осередків може вплинути на призначення терапії або подальшої тактики стосовно пацієнта для виявлення дуже малих уражень чи візуалізації уражень, які погано поглинають контрастні речовини.

1,0 ммоль/мл розчин Гадовісту можна також застосовувати для дослідження перфузії: для діагностування інсульту, виявлення осередкової ішемії головного мозку та пухлинної перфузії.

Покращення контрастності зображення під час магнітно-резонансної ангіографії (ПК-МРА).

 

Спосіб застосування та дози.

Необхідна доза вводиться внутрішньовенно болюсним вливанням. Магнітно-резонансне дослідження можна починати відразу (через короткий час після ін’єкції залежало від послідовності імпульсів та протоколу обстеження). Оптимальна контрастність спостерігається під час першого проходу по артерії для ПК-МРА а також протягом приблизно 15 хвилин після ін’єкції Гадовісту за інших показань (цей час залежить від типу ураження/пухлини). Як правило, контрастність тканини тримається до 45 хвилин після ін’єкції Гадовісту.

Необхідно дотримуватись загальних правил безпеки, звичайних при проведенні магнітно-резонансної томографії.

Пацієнту слід утримуватись від приймання їжі протягом двох годин до початку дослідження щоб звести до мінімуму ризик блювання та можливості потрапляння блювотних мас в органи дихання.

Внутрішньосудинне введення контрастної речовини повинно, якщо це можливо, проводитись коли пацієнт перебуває у лежачому положенні. Після введення речовини пацієнт має перебувати під наглядом принаймні протягом 30 хвилин, оскільки досвід застосування контрастних речовин свідчить про те, що більшість небажаних наслідків проявляється саме в цей період.

T1-зважена послідовність сканування особливо зручна для досліджень з підвищеною контрастністю.

Для дослідження перфузії мозку рекомендуються T2*-зважені послідовності.

Під час проведення тестів на людях максимальна денна доза 1,5 мл/кг ваги тіла 1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту переносилася добре.

Дорослі

МРТ головного та спинного мозку

Як правило введення 0,1 мл/кг маси тіла 1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту (що еквівалентно 0,1 ммоль/кг маси тіла) достатньо, щоб відповісти на питання клінічної практики.

Якщо залишається підозра на ураження (згідно клінічних даних), не дивлячись на нормальні результати МРТ з підвищеною контрастністю, або у випадках, коли більш точна інформація про кількість, розмір або поширення ураження може вплинути на режим або лікування пацієнта, додаткове введення 0,1 або навіть 0,2 мл/кг маси тіла 1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту протягом 30 хвилин після першої ін’єкції може підвищити діагностичну цінність дослідження.

У випадках, коли необхідно виключити метастази або рекурентні пухлини, введення 0,3 мл/кг маси тіла 1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту часто надає можливість більш впевнено поставити діагноз. Це стосується уражень зі слабкою васкуляризацією та/або малим міжклітинним простором або коли використовують відносно менш тяжкі T1-зважені послідовності сканування.

 

Для досліджень перфузії мозку рекомендується використовувати T2*-зважені послідовності у поєднанні з МРТ головного та спинного мозку для виявлення значних уражень та осередкової ішемії за відсутності підозри на масивні ураження.

Для цих досліджень рекомендується користуватися інжектором: 0,3 мл/кг маси тіла 1,0 ммоль/мл розчину Гадовісту (3 - 5 мл/сек.).

ПК-МРА.

Формування зображення для одного поля зору:

7,5 мл для маси тіла меншої 75 кг; 10 мл для маси тіла 75 кг чи більше

(відповідає 0,1- 0,15 ммоль/кг маси тіла)

Формування зображення для більш ніж одного поля зору:

15 мл для маси тіла меншої 75 кг; 20 мл для маси тіла 75 кг чи більше

(відповідає 0,2- 0,3 ммоль/кг маси тіла)

 

 Діти

Досі не існує даних клінічної практики стосовно пацієнтів молодших 18 років.

Інструкції до застосування та правила поводження

Рекомендується набирати у шприц препарат Гадовіст та готувати шприц не інакше, ніж безпосередньо перед використанням. Вся контрастна речовина, яка не була використана під час одного дослідження, повинна бути знищена.

Наступна рекомендація стосується використання пляшечки для ін’єкцій місткістю 65 мл:

Контрастну речовину слід вводити лише за допомогою автоматичного інжектора.

Трубка, що йде від інжектора до пацієнта (трубка пацієнта) повинна замінюватися після кожного дослідження.

Будь-яка кількість контрастної речовини, що залишилася у пляшечці, з’єднувальні трубки та всі деталі інжекторної системи одноразового використання повинні бути знищені протягом 8 годин. Необхідно також суворо дотримуватись будь-яких інших вказівок виробників відповідного обладнання.

 

Побічна дія. Нудота та блювання є відомими негативними явищами, пов’язаними із застосуванням усіх позаклітинних контрастних речовин для МРТ.

У пацієнтів, схильних до алергії частіше проявляться реакції гіперчутливості. У поодиноких випадках можуть мати місце псевдоанафілактичні реакції, що супроводжуються диспное та іншими симптомами, включаючи шок. Як і у випадку застосування всіх контрастних речовин, можуть мати місце (див. “ Особливості застосування”) уповільнені реакції (через кілька годин або днів). Після введення Гадовісту зрідка спостерігалися шкірні реакції алергічного типу.

Можлива поява короткочасного слабкого (аж до помірного) відчуття холоду, теплоти або болю в місці ін’єкції, пов’язаного з проколом вени або введенням контрастної речовини.

Повідомлялося про випадки нудоти та блювання. Минущі зміни відчуття смаку або запаху можуть виникати під час або відразу після болюсної ін’єкції. Спостерігалися також вазодилатація та гіпотензія.

Зрідка повідомлялося про минущий головний біль та запаморочення.

Параваскулярна ін’єкція Гадовісту може спричинити біль в тканинах, які можуть тривати до кількох хвилин. Інші тканинні реакції не спостерігалися.

Повідомлялося про розвиток конвульсій, ознобу та втрату свідомості після введення аналогічних препаратів; причинний зв’язок досі не встановлено.

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з інгредієнтів препарату.

 

Передозування.

Досі не спостерігалися жодні прояви передозування під час клінічного застосування препарату. Згідно з результатами досліджень гострої токсичності, ризик виникнення гострої інтоксикації при застосуванні Гадовісту малоймовірний.

У випадку передозування Гадовіст може бути видалений з організму шляхом екстракорпорального діалізу (див. “Особливості застосування” ).

 

Особливості застосування.

Є повідомлення про псевдоанафілактичні реакції під час застосування аналогічних препаратів, що не можна виключити і для Гадовісту (див. “Небажана дія"). Під час проведення дослідження під рукою слід тримати відповідні ліки та обладнання (наприклад, ендотрахеальну трубку та кисневий апарат для вентиляції легенів). Для пацієнтів, схильних до алергічних реакцій, рішення про застосування Гадовісту повинно прийматися після особливо ретельного зважування співвідношення ризику та користі, оскільки контрастні речовини взагалі можуть давати уповільнену реакцію. Досі не спостерігалося жодного випадку погіршення функціональної активності нирок.

У пацієнтів з серйозним порушенням функціональної активності нирок необхідно ретельно зважити переваги стосовно ризику, оскільки в таких випадках контрастна речовина виводиться повільніше. У особливо тяжких випадках доцільно видалити Гадовіст з організму за допомогою гемодіалізу: після 3 сеансів діалізу приблизно 98% речовини видаляється з організму.

Як і для інших контрастних речовин, що містять хелат гадолінію, треба вживати спеціальних запобіжних заходів, коли ці речовини вводяться пацієнтам схильним до нападів.

Стани вираженного збудження, тривоги або болю можуть підвищити ризик виникнення побічних ефектів або збільшити інтенсивність реакцій, пов’язаних із введенням контрастної речовини.

 

 Вагітність та годування груддю

-                  Вагітність

Достатніх даних щодо введення гадобутролу вагітним жінкам немає. Гадовіст не рекомендується вводити під час вагітності, якщо немає серйозної необхідності.

Потенційний ризик одноразового введення в людський організм невідомий.

-                  Годування груддю

Дослідження проникнення Гадовісту в грудне молоко у людей досі не проводилися.

Годування груддю слід припинити принаймні на 24 години після введення Гадовісту.

Вплив на здатність керувати автомобілем та працювати з механізмами

Невідомий.

Несумісність

Невідома.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Випадки взаємодії з іншими медичними препаратами невідоми.

 

Умови та термін зберігання. Термін зберігання - 3 роки. Зберігати при кімнатній температурі, в недоступному для дітей місці.

 

Після того, як шприць був відкритий та приготовлений до використання, Гадовіст зберігає стабільність протягом принаймні 8 годин при кімнатній температурі.